Om oss

Hvem er vi?


RIID Advokatfirma leverer juridiske tjenester i tverrsnittet av næringslivets viktigste økonomiske områder.

Kvalifikasjoner

Erfaring


Med over 20 års erfaring som siviløkonom, statsautorisert revisor og advokat kan vi tilby tjenester innen områdene selskapsrett, skatte-, avgifts-, regnskaps- og revisjonsrett og forretningsdrift og -utvikling.

Tjenester

Våre tjenester

 • Skatt
 • Merverdiavgift
 • Bokettersyn
 • Kjøp og salg av bedrifter
 • Verdsettelse
 • Generasjonsskifte
 • Samlivsbrudd
 • Omorganisering
 • Insolvens
 • Restrukturering
 • Styrebistand
 • Selskapsrett
 • Borevisjon
 • Bistand regnskapsførere
 • Bistand revisorer

Vår tverrfaglige kompetanse gir fokus på hele bildet

Kontakt

Vi har kontor i Ålesund og i Oslo.


Telefon: 535 00 000 

E-post: post@riid.no