Våre advokater

Jan Sørbø

Jan Sørbø

Jan Sørbø er advokat, statsautorisert revisor og siviløkonom. Han er forfatter av boken "Utsatt skatt-modellen". I tillegg til advokatvirksomhet har Jan drevet statsautoriserte revisjonsselskaper i Oslo og Ålesund i over 20 år, samt eiendomsutvikling og kursvirksomhet. Sørbø har utviklet revisjonsmetodikken "Minimum Revisjonsmetodikk", og er leder for Disiplinærutvalget i Regnskap Norge.

Bedrifter benytter RIID som samarbeidspartner i kjøps- og salgsprosesser, omorganiseringer, insolvens, bokettersyn med mer.

Privatpersoner benytter RIID som samarbeidspartner ved arv og generasjonsskifte, samlivsbrudd og bokettersyn.

Kommende sesong (2021/2022) tilbys følgende kurs: 

  • Arv og generasjonsskifte
  • Juss for næringsdrivende
  • Styrets ansvar i krisetider
  • Utsatt skatt-modellen
  • Avansert årsoppgjør for aksjeselskap 
  • Regnskap og insolvens 
  • Finn feil i regnskapet 
  • Fra oppstart til avvikling av aksjeselskap 

Med Sørbøs bakgrunn fungerer han som en samarbeidspartner i prosesser, møter og forhandlinger hvor kunnskap på tvers av kompetanseområder som skatt, avgift, regnskap, selskapsrett og forretningsdrift og -utvikling, kan utgjøre forskjellen mellom suksess og fiasko.